Kids Yoga  • Çocuk Yogası, çeşitli hikayeler eşliğinde ve oyunlarla yapılan özel bir yoga türüdür. Yoga hareketleri, nefes çalışmaları ve dinlenme tekniklerinden oluşur. 
  • Çocuğun beden farkındalığını, yaratıcılığını ve konsantrasyonunu arttırır. Çocuk yogasında yer alan hareketler çocukların gelişim süreçleri ve bedensel ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır. Hareketler, rahatlıkla yapabilecekleri, bedenlerini zorlamayacak niteliktedir. 
  • Yoga hareketleri ile dikkat, denge ve esneklik artar. Çalışmalarla güçlenen beden, sağlıklı bir duruşa ve hareket bilincine ulaşır.
  • Yoga çocukların öz-değer, öz-benlik ve öz-saygı gelişimine yardımcı olması hedeflenen bir sistemdir. Grup olarak; paylaşım, hoşgörü, birlik, bütünlük, sevgi ve saygı temalarını pekiştirmektedir. Fiziksel, bilişsel, duygusal ve psikolojik olarak; dengeli bir gelişim ve çocuğun kendini bu alanlar doğrultusunda ifade edebilme becerilerini desteklemektedir. Zihnin berraklığı ve keskinliği vurgulanarak, odaklanma ve konsantrasyon çalışmaları sayesinde; çocuğun kavram, mantık ve bilinç gelişime katkı sağlanmaktadır. Bedensel farkındalığa giden yolda; kendi vücudunu kabul edip, kendine özenle ve sağlıkla bakmayı alışkanlık haline dönüştürmesi hedeflenmektedir. Eğlenceyi, hayal gücünü, yaratıcılığı ve özgün olarak var olma halini geliştirmekte ve eylemselleştirme sürecine yardımcı olunmaktadır. Öğrenme, merak ve sorgulamayı destekleyen gelişim-dönüşüm sürecini vurgulamaktadır.